Tulevaisuuden oppiminen -kirjanen

Tämä kirjanen summaa oppimisen muutoksen tarinat yksiin kansiin, ja huipentaa Microsoftin kolmevuotisen Oppimisen Pohjantähti –yhteiskuntavastuuohjelman, joka on tuonut maailmalla tunnustettua pedagogista lähestymistapaa NewPedagogies for Deep Learning suomalaiseen koulumaailmaan.
Toivomme, että viihdyt kirjasen parissa ja se inspiroi sinua luomaan uutta tulevaisuudelle. Kirja on ladattavissa myös englanniksi täältä.

Visioita tulevaisuuden oppimisesta

Oppiminen ja koulunkäynti ovat kokemassa syvällisempää muutosta kuin kenties koskaan koko koululaitoksen historiassa – ja se tapahtuu juuri nyt. Muutos vaatii uutta ajattelua ja toimintamalleja kaikilta toimijoilta valtakunnan päättäjien tasolta jokaisen koululaisen perheeseen.

Lue tarinat

Oppimisesta syväoppimiseen

Oppiminen on muuttumassa tiedon omaksumisesta syvälliseksi ajattelun ja taitojen kehittämisen prosessiksi. Sekä opettajan että oppijan roolit muuttuvat, ja yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luovuuden merkitys korostuu. Digitaaliset oppimisalustat mahdollistavat oppimisen suunnittelun kullekin oppijalle sopivaksi ja analyysityökalujen avulla opettajat saavat täsmällistä tietoa tuen tarpeesta.

Lue tarinat

Digitalisaatio oppimisen muutoksen tukena

Tässä kohtaa oppimisen tarinat käyvät jännittäviksi, suorastaan mielikuvituksellisiksi. Uudella teknologialla ja algoritmisella ajattelulla voidaan nimittäin päästä syvälle oppimisen prosesseihin, tukemaan ja analysoimaan, suomaan luovuudelle ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Ja ei – emme ole tässä markkinoimassa laitteita tai ohjelmia, vaan kannustamassa kaikkia koulun toimijota aitoon digitalisaatioon. Siinäkin on nimittäin 95-prosenttisesti kyse ihmisistä ja vain 5-prosenttisesti teknologiasta.

Lue tarinat