Oppimisesta syväoppimiseen

Oppiminen on muuttumassa tiedon omaksumisesta syvälliseksi ajattelun ja taitojen kehittämisen prosessiksi. Sekä opettajan että oppijan roolit muuttuvat, ja yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luovuuden merkitys korostuu. Digitaaliset oppimisalustat mahdollistavat oppimisen suunnittelun kullekin oppijalle sopivaksi ja analyysityökalujen avulla opettajat saavat täsmällistä tietoa tuen tarpeesta.

Tulevaisuuden koulussa oppiminen on vahvasti sidoksissa ympäröivän maailman haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ja siten syvällisellä tavalla mielekästä.

Tarinat

Ydintaidot esiin Turun lukiokoulutuksessa

Turun matka oppimisen muutokseen

Oppimisympäristö inspiroi uudenlaiseen oppimiseen

Etelä-Tapiolan huippulukiossa opitaan uusilla tavoilla

Paula Vorne Oulujoen koulusta rohkaisee luottamaan oppilaisiin

Laaja-alaisten taitojen kehittymisen arviointityökalu

Educode luotsaamassa syväoppimista

OPS 2016 ja NPDL katsovat samaan suuntaan

Kaivokselan koulussa kokeillaan rohkeasti uusia oppimisen tapoja

NPDL muuttaa opetusta ja ajattelua joka puolella maailmaa

Ilmastonmuutosta ratkomassa Lappeenrannan ja Uruguayn akselilla

Lappeenrannassa keskitytään laaja-alaiseen osaamiseen

TAT bisneskurssit hyödyntävät Clanedin digitaalista oppimisympäristöä

KoduKohinat tutustuttaa helposti koodaamisen maailmaan

Tikkurilan lukion tulevaisuuden oppimistila LivingLab

Maailmalle harjoittelemaan!

Vanhemmat mukana muutoksen kyydissä

Oppiminen NYT – Tulevaisuuden luokkahuone

Oppimista innostavat ympäristöt

Kokkolalaiset oppilaat opettivat johtajia koodaamaan

Peruskoululaiset teknologiaopettajina

Nuorille yrittäjyydestä

Koodausta kaiken ikäisille ja näköisille

Yrittäjyys tutuksi Kalajärven koulun neljäs- ja viidesluokkalaisille

Minecraft: Education Edition innostaa oppimaan

Pelimaailmasta rohkeutta riskinottoon

NPDL ydintaitojen harjoittelua käytännössä – näin se toimii!

Salon lukio mukana kansanvälisellä kurssilla

Oulun koulujen NPDL-messut

Tikkurilan lukiossa syväoppiminen keskiössä

Viestinnän syväoppimista Oulussa

Ilmastonmuutoksen haasteeseen vastaamassa

Tampere ja Espoo kehittävät varhaiskasvatusta yhdessä

Digilaitteiden käyttö koulussa ja kotona

Tutkimalla oppiminen: ekaluokkalainen ja muumio-omenat

Muutos tekee tiukkaa, mutta se kannattaa!

Pelillisyys oppimisessa

NPDL ydintaidot: Ajattelun taidot

NPDL ydintaidot: Luovuus

NPDL ydintaidot: Viestintä- ja vuorovaikutustaidot

NPDL ydintaidot: Tiimitaidot

NPDL ydintaidot: Globaali kansalaisuus

NPDL ydintaidot: Itseohjautuvuus ja oppimaan oppiminen

Syväoppiminen – Deep Learning – mitä se on?